Yvonne Hellstrøm

Yvonne jobber som helsesykepleier i Gjerdrum kommune og synes det er viktig med berøring for å fremme tilknytning. Som babymassasjeinstruktør er hun glad for å kunne tilby babymassasje til alle barselgruppene i kommunen, og henviser til at dette er et lavterskel tiltak som er forebyggende og i tråd med mål om tidlig innsats. Ta kontakt med Helsestasjonen i Gjerdrum kommune for mer informasjon om kursene.
Sted: Gjerdrum Kommune Helsestasjon
Telefon: 66 10 63 10 mandag, onsdag, torsdag kl. 08:30 - 13:30. Stengt kl. 11:30 -12.00
E-post: Klikk her
Hjemmeside: Klikk her
Facebook: Klikk her