Å være babymassasje instruktør er en utrolig betydningsfull og hyggelig jobb. Enten du vil starte for deg selv, eller holde kurs i regi av allerede etablerte firmaer, er et instruktørkurs gjennom IAIM (International Assosiation of Infant Massage) den rette veien å gå. Som instruktør i babymassasje kan du velge selv hvor mange kurs du ønsker å holde i året, når, hvor og for hvem (innenfor IAIMs retningslinjer). Mange holder babymassasjekurs ved siden av annet arbeide, som massør, helsesøster, jordmor, fysioterapeut eller som regnskapsfører. Du trenger ingen forkunnskaper, men bør være oppriktig og genuint opptatt av å gi barnet og foreldrene en god start.

For å bli instruktør i babymassasje må du ta et instruktørkurs gjennom IAIM International Assosiation of Infant Massage. Vår norske Trainer, Jannicke Christensen, holder kurs jevnlig. Kurset på 28 timer går over 4 eller 5 dager. Dagene er lagt opp med en god blanding av teori, praksis og forskjellige øvelser. Tre av kursdagene vil vi få besøk av foreldre med babyer som vi skal lære bort massasjen til. Dermed får dere både se og prøve i praksis hvordan det er å være instruktør. Jannicke reiser også rundt i Norge dersom dere har tilgjengelige lokaler og er over 6 deltakere. Ta kontakt for mer informasjon.

Kommende instruktørkurs:

HØST 2024

2 DAGER ONLINE OG
3 DAGER FYSISK KURS

Del 1: Zoom online:
Fredag  13. september 09 – 16
Lørdag 14. september 9 – 12
Del 2: fysisk kurs (Oslo):
Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2
Onsdag 18. september 9-16
Torsdag 19. september 9-16
Fredag 20. september 9-16
Pris: 8500 kr

Instruktør
Jannicke Christensen,
IAIM International Trainer/Instruktørlærer
post@pustibakken.no
91606638

Påmelding:
Klikk her for påmelding

Se også Pust i bakken Babymassasje for mer informasjon