Vimala nyIAIM  (International Assosiation of Infant Massage) ble stiftet i 1981. Grunderen Vimala McClure ble inspirert under et opphold i India hvor hun jobbet og bodde på et barnehjem. Da hun litt senere fikk egne barn tok hun i bruk teknikkene og massasjen hun hadde lært, og la til flere strøk og teknikker inspirert av klassisk massasje (svensk massasje), yoga og refleksologi. Etterhvert lærte hun ut til naboer og kjente, og ryktet om om massasjen og de gode effektene spredte seg. 

Hun skrev bøker og artikler om massasje, og samtidig viste forskning gode resultater av massasjen. Audrey Downes hjalp siden Vimala med organiseringen. Vimala så for seg noe som skulle nå ut til alle babyer i hele verden, og i dag finnes det babymassasjeinstruktører i over 60 land rundt om i verden. Alle har samme utdanning og holder samme kurs for foreldre. 

IAIMs grunnprinsipper er at foreldrene er eksperter på egne barn og at barnet er et eget individ og fortjener respekt. Derfor masserer ikke instruktørene barna, men viser strøkene på en dukke så foreldrene kan lære strøkene. Vi legger vekt på å alltid spørre babyen om lov og lese barnets tegn og signaler på om det ønsker massasje. I etterkant av massasjen legges det til rette for litt småprat hvor foreldre kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Instruktøren er der til støtte for foreldrene.

IAIMs formålsparagraf: 

Formålet til IAIM er å fremme kjærlighetsfull berøring og kommunikasjon gjennom praktisk erfaring, opplæring og forskning slik at barn, foreldre og omsorgspersoner over hele verden føler seg elsket, verdsatt og respektert.