Instruktørkurs i Oslo 17. – 20. oktober 2017

Tirsdag 17. oktober til fredag 20. oktober kl 09 – 17

Dagene er lagt opp med en god blanding av teori, praksis og forskjellige øvelser. Onsdag, torsdag og fredag vil vi få besøk av foreldre med babyer som vi skal lære bort massasjen til. Dermed får dere både se og prøve i praksis hvordan det er å være instruktør. Etter de fire dagene får du et hjemmearbeid som kan gjennomføres på ditt hjemsted. Hjemmearbeidet inkluderer en skriftlig oppgave med spørsmål, avkrysning og fortellende svar, samt en praktisk gjennomføring av babymassasjekurs over fem ganger. Kurset følger samme læreplan og innhold over hele verden.

Emner som gjennomgås på kurset:

 • Spedbarnsmassasjens og IAIMs historikk
 • Demonstrasjon av strykningene og strekkøvelsene
 • 3-dagers praktisk undervisning i gruppe med foreldre og spedbarn
 • Fordeler med spedbarnsmassasje
 • Spedbarnsgråt
 • Barnets bevissthetsstadier, signaler og reflekser
 • Tilknytningsteori
 • Kjenne igjen og bekrefte følelsesmessige situasjoner som kan oppstå i foreldregruppen
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Gruppedynamikk
 • Tilpassing av massasjen til det voksende barnet
 • Spesielle situasjoner og tilpassing av massasjerutinen
 • Forskning på massasje og berøring
 • Markedsføring
 • Metodikk

Kursmatriell: I kursmateriellet følger det med en dukke (50 cm) til å demonstrere strøkene på, et kompendie, et instruktørhefte og en bok om babymassasje av Vimala McClure. Noe av materiellet kan skaffes på engelsk ved behov.

Påmeldingsregler: Påmeldingen er bindende og påmeldigsgebyr på 20 % av kursavgift avkreves etter bekreftelse av påmelding og utsending av faktura. Ta kontakt med Trainer Jannicke Christensen snarest mulig, dersom du må melde deg av kurset, og senest innen én måned før kursstart. Ved avlysning som er kursholder i hende senere enn en måned før kursstart, vil 50% av kursavgiften bli avkrevd. Ved avmelding senere enn 48 timer før kursstart vil hele kursavgiften bli avkrevd.

Ved for få påmeldinger (under 4 deltakere) forbeholder jeg meg retten til å avlyse kurs. Kurs vil ikke bli avlyst som følge av for få påmeldinger senere enn 14 dager før kursstart. Ved avlysning vil hele kursbeløpet bli refundert. Andre utgifter som reise, opphold og tapt arbeidsinntekt som følge av dette vil ikke bli refundert.