Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på epost info@babymassasje.com eller telefon 950 43 950

 

Behandlingsansvarlig

Jannicke Christensen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

 

Lov om behandling av personopplysninger

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside og all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med slik bruk.

Erklæringen inneholder informasjon om hva du har krav på når det samles inn personopplysninger fra nettstedet vårt.

 

Formålet med behandlingen av personopplysningene

BIN – Babymassasje i Norge innhenter og behandler personopplysninger knyttet til bruk av vår nettside for følgende formål og tjenester:

  • Henvendelser via vårt kontaktskjema

Personopplysninger om deg vil kun bli brukt for disse formålene. Det er frivillig for deg å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på nettsiden, og innhenting av samtykke vil komme klart frem der det skjer. Vi gjør oppmerksom på at enkelte opplysninger er nødvendig å innhente for at vi skal kunne behandle din henvendelse.

 

Personopplysninger som behandles

BIN – Babymassasje i Norge samler inn personopplysninger gjennom kontaktskjema på vår nettside. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med produkter og tjenester som vi leverer.

 

Eksempler på skjemaer hvor vi spør om personopplysninger er: 
  • Kontaktskjema for forespørsel

 

Eksempler på informasjon som hentes inn:
  • Navn
  • Epost
  • Hva henvendelsen gjelder

 

Hvordan lagres informasjonen?

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.  Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge BIN – Babymassasje i Norge har et nødvendig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når BIN – Babymassasje i Norge ikke lenger har et nødvendig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Dersom du mener vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til Personopplysningsloven eller på en annen måte har brutt loven, ber vi deg ta kontakt med oss snarest.

Du har også rett til å sende inn klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon om deg slettes på oppfordring ved å kontakte oss på info@babymassasje.com.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene brukes kun til eget formål og deles ikke med utenforstående tredjeparter.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet babymassasje.com bruker ingen informasjonskapsler

 

Endringer i erklæringen

BIN – Babymassasje i Norge forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

 

Sist oppdatert 07.06.2018